Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Cầu trượt liên hoàn

a1

Bộ cầu trượt cơ bản hình đồng hồ

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-80

Giá: 10.500.000đ - 11.500.000đ

Bộ cầu trượt 3 làn trượt 2 mái che 2 bậc thang hình con thỏBộ cầu trượt cơ bản hình đồng hồhợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
a2

Bộ cầu trượt 2 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình đồng hồ

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-81

Giá: 16.700.000đ - 17.700.000đ

Bộ cầu trượt 3 làn trượt 2 mái che 2 bậc thang hình con thỏ được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
d1

Bộ cầu trượt cơ bản hình lâu đài

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-83

Giá: 16.700.000đ - 17.700.000đ

Bộ cầu trượt cơ bản hình lâu đài được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
a3

Bộ cầu trượt 3 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình đồng hồ

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-82

Giá: 20.300.000đ - 21.500.000đ

Bộ cầu trượt 3 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình đồng hồ được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
d4

Bộ cầu trượt 2 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình lâu đài

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-84

Giá: 20.300.000đ - 21.500.000đ

Bộ cầu trượt 4 làn trượt 3 mái che 3 bậc thang hình đồng hồ được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
d5

Bộ cầu trượt 2 làn trượt 1 mái che 2 bậc thang hình lâu đài

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-85

Giá: 20.300.000đ - 21.500.000đ

Bộ cầu trượt 2 làn trượt 1 mái che 2 bậc thang hình lâu đài được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
b5

Bộ cầu trượt 4 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình chùm nho

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-061

Giá: 21.500.000đ - 23.000.000đ

Bộ cầu trượt 4 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình chùm nho được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
b6

Bộ cầu trượt 3 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình chùm nho

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-062

Giá: 21.500.000đ - 23.500.000đ

Bộ cầu trượt 3 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình chùm nho được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
b7

Bộ cầu trượt 2 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình chùm nho

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-063

Giá: 21.500.000đ - 23.500.000đ

Bộ cầu trượt 4 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình chùm nho được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
b8

Bộ cầu trượt 3 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình chùm nho

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-064

Giá: 21.500.000đ - 23.500.000đ

Bộ cầu trượt 3 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình chùm nho được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
b10

Bộ cầu trượt 2 làn trượt 1 mái che 2 bậc thang hình chùm nho

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-065

Giá: 21.500.000đ - 23.500.000đ

Bộ cầu trượt 2 làn trượt 1 mái che 2 bậc thang hình chùm nho được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
bộ liên hoàn nhà trẻ 1

Bộ liên hoàn nhà trẻ 2

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-043

Giá: 25.625.000đ - 27.125.000đ

Bộ liên hoàn nhà trẻ được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em từ 3 đến 12 tuổi vận động. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
c1

Bộ cầu trượt 3 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình mặt trời

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-068

Giá: 25.500.000đ - 27.500.000đ

Bộ cầu trượt 3 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình mặt trời được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.

 

Xem chi tiết ➤
c2

Bộ cầu trượt 4 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình mặt trời

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-069

Giá: 25.500.000đ - 27.500.000đ

Bộ cầu trượt 4 làn trượt 1 mái che 1 bậc thang hình chùm nho được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.

 

Xem chi tiết ➤
bộ cầu trượt xoắn

Bộ cầu trượt xoắn

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-052

Giá: 25.625.000đ - 26.800.000đ

Bộ cầu trượt xoắn được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các trường mầm non các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
99

Bộ cầu trượt 4 sán, 1 mái che

Mã sản phẩm: PQ-CTVA-099

Giá: 29.375.000đ - 31.590.000đ

Bộ cầu trượt 4 sán, 1 mái che dành cho trẻ em được thiết kế và gia công phù hợp với trẻ em. Được làm từ khung sắt và nhựa composite rất phù hợp để ngoài trời trong các khu vui chơi giải trí công viên hoặc nơi công cộng.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.

 

Xem chi tiết ➤

Thiết bị thể thao

All rights reserved by sanbongro.com.vn

Bóng rổ

Công ty chúng tôi chuyên lắp đặt và cung cấp trụ bóng rổ, bảng bóng rổ, vành bóng rổ, banh bóng rổ, phụ kiện bóng rổ đúng theo tiêu chuẩn kích thước quốc tế. Đừng ngần ngại gọi chúng tôi cho dù bạn cần 1 bảng bóng rổ chuyên nghiệp nhất hay chỉ cần một bảng rổ đơn giản để con em tập luyện. Chúng tôi luôn cam kết giá tốt nhất và giao hàng toàn quốc.

Bóng đá

Kích thước khác nhau có sẵn cho môn bóng đá của bạn. Khung thành bóng đá cao 2 mét, lưới bóng đá với sợi nhập từ Châu Âu cho sân bóng đá 5 người, 7 người, 11 người và World Cup kể cả dành cho trẻ em đều tìm thấy ở chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn thi công lắp đặt khán đài, ghế ngồi cho sân bóng đá theo yêu cầu.

Cầu lông

Trụ cầu lông di động được chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn thi đấu. Hơn nữa, các phụ kiện cầu lông như lưới cầu lông, thảm cầu lông, ghế trọng tài cầu lông đều được chúng tôi thi công và lắp đặt toàn quốc. Quý khách có nhu cầu, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Bóng chuyền

Cột bóng chuyền cố định, cột bóng chuyền di động, lưới bóng chuyền, ghế trọng tài bóng chuyền tất cả đều đúng tiêu chuẩn và được chúng tôi cung cấp với giá hợp lý nhất. Giao hàng khắp cả nước. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp banh bóng chuyền, phụ kiện bóng chuyền cho bãi biển. Quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn.

Điền kinh, bóng bàn

Chúng tôi cung cấp phụ kiện, thiết bị cho đường chạy, dụng cụ cho tập luyện trên đường pitch, nhảy xa, nhảy cao. Ngoài ra chúng tôi còn thi công bề mặt tập luyện cho các trường học, khu thể thao, nhà văn hóa. Quý khách có nhu cầu vui lòng email chúng tôi để được báo giá.

Khán đài cho sân thể thao

Chúng tôi cung cấp và lắp đặt khán đài cho các sân thể thao như bóng đá, bóng chuyền, tennis, điền kinh...

Thiết bị thể dục công viên

Dụng cụ thể thao dành cho công viên, chung cư, trường học, thiết bị thể thao ngoài trời chất lượng tốt cho công ty, đoàn thể để tập thể dục đều được chúng tôi bán, cung cấp khắp cả nước với hàng luôn có sẵn và giao hàng nhanh chóng. Vật liệu chúng tôi là ống nhúng kẽm nóng, phi 140mm dày 4.0mm, các ống phụ đều là những ống thép lớn và dày. Qui cách sản phẩm rõ ràng nhất.

Bọc bảo vệ sân thể thao

Bọc bảo vệ trên các thể thao, hồ bơi, trụ cột mái che, sân chơi trẻ em... nhằm tránh chấn thương cho vận động viên trong quá trình tập luyện, thi đấu. Bọc thường được lắp đặt bọc cho các cột, trụ với chất liệu bạt vải từ Pháp, Đức cho tuổi thọ trên 15 năm ngoài trời. Thân thiện với môi trường và sức khỏe con người.

Bóng bàn

Bàn bóng bàn và phụ kiện hiệu Topsports được chúng tôi cung cấp trên toàn quốc.

Thiết bị sân chơi trẻ em

Chúng tôi không những chuyên thi công mặt sân chơi cho trẻ em toàn quốc mà còn cung cấp và lắp đặt thiết bị sân chơi cho trẻ em với giá cả canh tranh nhất. Ngoài ra, chúng tôi chon sản xuất thiết bị được lắp đặt tại công viên cho nhu cầu giải trí vui chơi của thanh thiếu niên và người lớn. Thú nhúng bằng gỗ ngoài trời là một trong những sản phẩm nổi bật nhất của chúng tôi.

Lưới chắn sân thể thao

Lưới chắn sân bóng rổ, lưới chắn sân bóng đá, lưới chắn sân tennis, lưới chắn sân golf và các loại lước ngăn cách, vách ngăn cách di động được chúng tôi thi công và lắp đặt trên khắp toàn quốc