Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Thiết bị trẻ em bằng gỗ

Thiết bị trẻ em bằng gỗ
do 27

Thiết bị thể dục ngoài trời dành cho trẻ em. Khung leo trèo bằng gỗ

Mã sản phẩm: TS-QXT08

Giá từ: 10.780.000đ

Thiết bị chơi ngoài trời khung leo trèo bằng gỗ dành cho trẻ em. Thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, siêu thị, khu mua sấm

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 8

Thiết bị thể dục ngoài trời. Cầu cân bằng

Mã sản phẩm: TS-QXT07

Giá từ: 10.780.000đ

Thiết bị chơi dành cho trẻ em ngoài trời cầu cân bằng thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 35

Thiết bị sân chơi trẻ em bằng gỗ. Cầu thang và xích du chữ A

Mã sản phẩm: TS-QXT11

Giá từ: 11.080.000đ

Cầu thang và xích du chữ A ngoài trời thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sấm, siêu thị

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 16

Thiết bị chơi mầm non ngoài trời tường gỗ leo núi chữ A

Mã sản phẩm: TS-QXT02

Giá từ: 15.400.000đ

Tường gỗ leo núi chữ A là thiết bị chơi dành cho trẻ em ngoài trời bẳng gỗ và nhựa LLDPE. Thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 28

Thiết bị sân chơi trẻ em bằng gỗ. Đường ống gỗ ngoài trời

Mã sản phẩm: TS-QXT14

Giá từ: 16.160.000đ

Đường ống gỗ ngoài trời thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sấm, siêu thị

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 19

Khung thang gổ leo núi ngoài trời

Mã sản phẩm: TS-QXT09

Giá từ: 26.488.000đ

Khung thang gổ leo núi ngoài trời thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sấm, siêu thị

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 30

Thiết bị sân chơi trẻ em bằng gỗ. Bộ đồ chơi trẻ em bằng gỗ an toàn và chắc chắn

Mã sản phẩm: TS-QXT19

Giá từ: 86.280.000đ

Bộ đồ chơi trẻ em bằng gỗ an toàn và chắc chắn ngoài trời thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sấm, siêu thị

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 33

Thiết bị sân chơi trẻ em bằng gỗ. Nhà chơi liên hoàn kết hợp cầu tuột ngoài trời

Mã sản phẩm: TS-QXT18

Giá từ: 175.560.000đ

Nhà chơi liên hoàn kết hợp cầu tuột ngoài trời thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sấm, siêu thị

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 9

Thiết bị sân chơi trẻ em bằng gỗ. Khung vuông leo trèo ngoài trời

Mã sản phẩm: TS-QXT13

Giá từ: 30.800.000đ

Khung vuông leo trèo ngoài trời thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sấm, siêu thị

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 50

Thiết bị sân chơi trẻ em bằng gỗ. Khung gỗ leo núi đa năng

Mã sản phẩm: TS-QXT12

Giá từ: 46.000.000đ

Khung thang gổ leo núi đa năng ngoài trời thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sấm, siêu thị

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 32

Thiết bị sân chơi trẻ em bằng gỗ. Nhà chơi đa năng ngoài trời chất lượng

Mã sản phẩm: TS-QXT17

Giá từ: 166.320.000đ

Nhà chơi đa năng ngoài trời chất lượng thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sấm, siêu thị

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do go do choi da nang 2

Thiết bị chơi ngoài trời bằng gỗ bằng gỗ dành cho trẻ em. Dụng cụ giải trí đa năng 2

Mã sản phẩm: TS-QXT06

Giá từ: 77.000.000đ

Thiết bị chơi ngoài trời bằng gỗ bằng gỗ dành cho trẻ em. Dụng cụ giải trí đa năng 2. Thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, siêu thị, khu mua sấm

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 38

Tường leo núi ngoài trời

Mã sản phẩm: TS-QXT01

Giá từ: 92.400.000đ

Thiết bị chơi dành cho trẻ em ngoài trời bẳng sắt tráng kẽm và nhựa LLDPE. Thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 11

Thiết bị sân chơi trẻ em bằng gỗ. Khung thang gỗ leo núi ngoài trời chất lượng cao

Mã sản phẩm: TS-QXT16

Giá từ: 190.960.000đ

Khung thang gỗ leo núi ngoài trời chất lượng cao thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sấm, siêu thị

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 24

Thiết bị sân chơi trẻ em bằng gỗ. Khung nhà chơi hình sư tử ngoài trời

Mã sản phẩm: TS-QXT15

Giá từ: 616.000.000đ

Khung nhà chơi hình sư tử ngoài trời thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sấm, siêu thị

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 5

Thiết bị chơi ngoài trời bằng gỗ bằng gỗ dành cho trẻ em. Dụng cụ giải trí đa năng

Mã sản phẩm: TS-QXT05

Giá từ: 113.960.000đ

Thiết bị chơi ngoài trời bằng gỗ bằng gỗ dành cho trẻ em. Dụng cụ giải trí đa năng. Thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, siêu thị, khu mua sấm

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do go 39

Nhà chơi gỗ ngoài trời. Khung leo núi liên hoàn bẳng gỗ an toàn.

Mã sản phẩm: TS-QXT04

Giá từ: 406.500.000đ

Sân chơi trẻ em ngoài trời đa năng bằng gỗ chất lượng cao. Thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sấm, siêu thị

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do go 40

Đổ chơi ngoài trời bẳng gỗ. Sân chơi đa năng hình thuyền ngoài trời

Mã sản phẩm: TS-QXT10

Giá từ: 406.500.000đ - 431.250.000đ

Sân chơi đa năng hình thuyền ngoài trời bẳng gỗ an toàn thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí, siêu thị, khu mua sấm

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
do 18

Nhà chơi gỗ ngoài trời kết hợp sân chơi trẻ em với cầu trượt nhựa

Mã sản phẩm: TS-QXT03

Giá từ: 184.800.000đ

Thiết bị chơi dành cho trẻ em ngoài trời bẳng sắt tráng kẽm và nhựa LLDPE. Thích hợp dành cho trường mầm non, khu vui chơi giải trí.

 • Giá có thể thay đổi theo thiết kế, thời điểm.
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, vận chuyển.
Xem chi tiết ➤
thu nhun ong sieu ben

Thú Nhún Lò Xo Ống Siêu Bền

Mã sản phẩm: TS-TNVF9700UB

Giá từ: 6.200.000đ

Thú Nhún Lò Xo Ống Siêu Bền được thiết kế phù hợp với trẻ em chơi. Thích hợp trong khu vui chơi giải trí, công viên, nhà văn hóa, thiếu nhi.

Xem chi tiết ➤

Thiết bị thể thao

All rights reserved by sanbongro.com.vn

Bóng rổ

Chúng tôi chuyên lắp đặt và cung cấp trụ bóng rổ, bảng bóng rổ, vành bóng rổ, banh bóng rổ, phụ kiện bóng rổ đúng theo tiêu chuẩn kích thước quốc tế. Hãy gọi chúng tôi cho dù bạn cần 1 bảng bóng rổ chuyên nghiệp hay chỉ cần một bảng rổ đơn giản để con em tập luyện. Chúng tôi luôn cam kết giá tốt và giao hàng toàn quốc.

Bóng đá

Chuyên cung cấp vật liệu với kích thước khác nhau. Khung thành bóng đá cao 2 mét, lưới bóng đá với sợi nhập từ Châu Âu cho sân bóng đá 5 người, 7 người, 11 người và World Cup kể cả dành cho trẻ em đều tìm thấy ở chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn thi công lắp đặt khán đài, ghế ngồi, lưới chắn bóng cho sân bóng đá theo yêu cầu.

Cầu lông

Trụ cầu lông di động được chúng tôi sản xuất đa dạng theo tiêu chuẩn tập luyện hoặc thi đấu. Hơn nữa, các phụ kiện sân cầu lông như lưới cầu lông, thảm cầu lông, ghế trọng tài cầu lông, bảng tính điểm đều được chúng tôi thi công và lắp đặt toàn quốc. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Bóng chuyền

Cột bóng chuyền cố định, cột bóng chuyền di động, lưới bóng chuyền, ghế trọng tài bóng chuyền tất cả sản phẩm đều đúng tiêu chuẩn và được chúng tôi cung cấp với giá hợp lý. Hỗ trợ giao hàng khắp cả nước. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp banh bóng chuyền, phụ kiện bóng chuyền cho bãi biển. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Điền kinh

Chúng tôi cung cấp các phụ kiện, thiết bị cho đường chạy, dụng cụ cho tập luyện trên đường pitch, nhảy xa, nhảy cao. Ngoài ra chúng tôi còn thiết kế thi công bề mặt tập luyện cho các trường học, khu thể thao, nhà văn hóa. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng gửi email về chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Khán đài sân thể thao

Chúng tôi cung cấp, lắp đặt khán đài cho sân thể thao như bóng đá, bóng chuyền, tennis, điền kinh, sân vận động. Với chất liệu phù hợp với dụng cụ ngoài trời nên đảm bảo độ bền, chất lượng. Quý khách cần hỗ trợ để thi công khán đài phù hợp với sân thể thao của mình vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn chi tiết.

Thiết bị thể dục công viên

Dụng cụ thể thao dành cho công viên, chung cư, trường học, thiết bị thể thao ngoài trời chất lượng tốt cho công ty, resort để tập thể dục được chúng tôi cung cấp khắp cả nước với hàng luôn có sẵn và giao hàng nhanh chóng. Vật liệu là ống nhúng kẽm nóng, phi 140mm dày 4.0mm, các ống phụ đều là ống thép lớn và dày. Qui cách sản phẩm rõ ràng.

Bọc bảo vệ sân thể thao

Bọc bảo vệ trên sân thể thao, hồ bơi, trụ cột mái che, sân chơi trẻ em... nhằm tránh chấn thương cho vận động viên trong quá trình chơi, tập luyện, thi đấu. Bọc thường được lắp đặtcho các cột, trụ với chất liệu bạt vải từ Pháp, Đức được gia công chắc chắn cho tuổi thọ trên 15 năm ngoài trời. Thân thiện với môi trường và sức khỏe con người.

Bóng bàn

Chúng tôi cung cấp các khung bóng bàn được thiết kế và gia công chắc chắn. Mặt bóng bàn được làm từ những loại ván phù hợp với độ nảy bóng chính xác phù hợp để giải trí, tập luyện và thi đấu. Bàn bóng bàn, gọng, lưới, vợt và phụ kiện bóng bàn Topsports được chúng tôi cung cấp trên toàn quốc. Hãy liên hệ chúng tôi để có mức giá tốt nhất.

Thiết bị sân chơi trẻ em

Chúng tôi chuyên thi công mặt sân chơi cho trẻ em, cung cấp và lắp đặt thiết bị sân chơi cho trẻ em toàn quốc với giá cả canh tranh nhất. Ngoài ra, chúng tôi sản xuất thiết bị được lắp đặt tại công viên cho nhu cầu giải trí vui chơi của thanh thiếu niên và người lớn. Thú nhúng bằng gỗ ngoài trời là một trong những sản phẩm nổi bật của chúng tôi.

Lưới che chắn

Lưới chắn sân bóng rổ, lưới chắn sân bóng đá, lưới chắn sân tennis, lưới chắn sân golf và các loại lưới ngăn cách, vách ngăn cách di động được chúng tôi thi công và lắp đặt trên toàn quốc.Sản phẩm với chất lượng tốt và cho độ bền cao. Quý khách có nhu cầu về loại lưới phù hợp với sân thể thao của mình hãy liên hệ để được hỗ trợ tư vấn.

GYM

Mang đến khách hàng nhiều giải pháp Setup phòng gym chuyên nghiệp, với tiêu chí tiết kiệm tối ưu chi phí đầu tư và chất lượng kinh doanh phòng gym đạt chuẩn. Chúng tôi chuyên cung cấp đa dạng các thiết bị phòng GYM tùy theo nhu cầu khách hàng cần phòng gym tập luyện, đầu tư hay phòng gym chuyên nghiệp.

Thể thao dưới nước

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, dụng cụ của các môn thể thao dưới nước cho tập luyện và thi đấu. Chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Phù hợp với nhiều dối tượng khách hàng với mức giá phải chăng, nhiều loại phụ kiện khác nhau với chất lượng tốt. Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Môn thể thao

Chuyên cung cấp các loại dụng cụ tập thể thao trong nhà và ngoài trời bao gồm dụng cụ cho sân thể thao, thể thao đồng đội, thể thao dưới nước, thể thao cá nhân. Với thiết kế phù hợp với người Việt và chất liệu đảm bảo về chất lượng và sự an toàn sử dụng. Ngoài ra chúng tôi còn gia công thiết bị sân thể thao phù hợp tới từng loại sân thể thao.

Phụ kiện thể thao

Chuyên cung cấp các loại phụ kiện dành cho sân thể thao như sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân cầu lông..dành cho tập luyện và thi đấu. Với nhiều loại phụ kiện tập luyện khác nhau sẻ đáp ứng được nhu cầu tập luyện của người chơi. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chọn phụ kiện phù hợp.

Thiết bị thể thao TOPFIT

Dụng cụ, thiết bị tập thể dục thể thao ngoài trời TOPFIT dành cho công viên, chung cư, trường học, sân vườn, công ty, resort. Là dòng thiết bị chuyên nghiệp dành để tập luyện thể thao ngoài trời. Luôn có các thiết bị có thiết kế riêng đặt trưng và chất liệu phù hợp với từng khu vực tập luyện thể dục thể thao của quý khách.