Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sửa chữa thiết bị công viên

Chúng tôi chuyên sửa chữa làm mới lạithiết bị công viên
sua may di bo tren khong

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy đi bộ trên không

Mã sản phẩm: PQ-16600-ED

Giá từ: Liên Hệ

Máy đi bộ trên không chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chửa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
dung cu the thao ngoai troi xoay eo 3

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy Xoay Eo Công Viên

Mã sản phẩm: PQ-GR-18900-XE

Giá từ: Liên Hệ

Máy xoay eo chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chữa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi may tap chan

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy tập chân 3 hướng

Mã sản phẩm: PQ-19260-TC3H

Giá từ: Liên Hệ

Máy tập chân 3 hướng chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chửa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi tay quay don

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy tập tay vai đơn

Mã sản phẩm: PQ-15800-TVDON

Giá từ: Liên Hệ

Máy tập tay vai đơn chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chửa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi may day tay

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy đẩy tay

Mã sản phẩm: PQ-12140-DT

Giá từ: Liên Hệ

Máy đẩy tay chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chửa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi may keo tay

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy kéo tay

Mã sản phẩm: PQ-12140-KT

Giá từ: Liên Hệ

Máy kéo tay chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chửa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi may tap dap chan

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy đạp chân

Mã sản phẩm: PQ-17600-DC

Giá từ: Liên Hệ

Máy đạp chân chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chửa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi may dap xe

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy đạp xe tựa lưng

Mã sản phẩm: PQ-18400-DXTL

Giá từ: Liên Hệ

Máy đạp xe tựa lưng chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chửa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi may cheo thuyen

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy chèo thuyền

Mã sản phẩm: PQ-17280-CT

Giá từ: Liên Hệ

Máy chèo thuyền chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chữa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi may tay quay doi

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy tập tay vai đôi

Mã sản phẩm: PQ-18200-TVĐOI

Giá từ: Liên Hệ

Máy tập tay vai đôi chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chữa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi may xa don

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy xà đơn 2 bậc

Mã sản phẩm: PQ-15500-XD2B

Giá từ: Liên Hệ

Máy xà đơn 2 bậc chủ yếu sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn và nền móng nếu không kiên cố sẻ dễ bị lung lay.

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chữa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi may xa don 3 huong

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy xà đơn 3 hướng

Mã sản phẩm: PQ-14800-XD3H

Giá từ: Liên Hệ

Máy xà đơn 3 hướng chủ yếu sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn và nền móng nếu không kiên cố sẻ dễ bị lung lay.

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chữa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi toan than

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy toàn thân

Mã sản phẩm: PQ-8990-TT

Giá từ: Liên Hệ

Máy toàn thân chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chữa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi xa kep

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy xà kép

Mã sản phẩm: PQ-16900-XK

Giá từ: Liên Hệ

Máy xà kép chủ yếu sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn và nền móng nếu không kiên cố sẻ dễ bị lung lay.

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chữa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi xoay eo

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy lưng eo

Mã sản phẩm: PQ-18100-LE

Giá từ: Liên Hệ

Máy lưng eo chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chữa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi may lung bung doi

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy lưng bụng

Mã sản phẩm: PQ-8625-LB

Giá từ: Liên Hệ

Máy lưng bụng chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chữa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi dap xe

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy đạp xe

Mã sản phẩm: PQ-17900-ĐX

Giá từ: Liên Hệ

Máy đạp xe chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chữa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi di bo lac tay

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy đi bộ lắt tay

Mã sản phẩm: PQ-17590-DBLT

Giá từ: Liên Hệ

Máy đi bộ lắt tay chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chữa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi may tap chan 2

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy tập chân đơn

Mã sản phẩm: PQ-41520-TCDON

Giá từ: Liên Hệ

Máy tập chân đơn chủ yếu hư bi và sử dụng lâu ngày sẻ bị tróc sơn

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chửa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤
sua chua dung cu ngoai troi may massa lung eo

Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Máy massage lưng eo

Mã sản phẩm: PQ-12500-MSLE

Giá từ: Liên Hệ

Máy massage lưng eo chủ yếu sử dụng lâu ngày sẻ bị, hư miếng nhựa massage, tróc sơn 

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tập thể dục ngoài trời dành cho công viên. Thay thế, sửa chữa, cải tạo, cung cấp mới các thiết bị hư hỏng theo yêu cầu.

 
Xem chi tiết ➤

Thiết bị thể thao

All rights reserved by sanbongro.com.vn

Bóng rổ

Chúng tôi chuyên lắp đặt và cung cấp trụ bóng rổ, bảng bóng rổ, vành bóng rổ, banh bóng rổ, phụ kiện bóng rổ đúng theo tiêu chuẩn kích thước quốc tế. Hãy gọi chúng tôi cho dù bạn cần 1 bảng bóng rổ chuyên nghiệp hay chỉ cần một bảng rổ đơn giản để con em tập luyện. Chúng tôi luôn cam kết giá tốt và giao hàng toàn quốc.

Bóng đá

Chuyên cung cấp vật liệu với kích thước khác nhau. Khung thành bóng đá cao 2 mét, lưới bóng đá với sợi nhập từ Châu Âu cho sân bóng đá 5 người, 7 người, 11 người và World Cup kể cả dành cho trẻ em đều tìm thấy ở chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn thi công lắp đặt khán đài, ghế ngồi, lưới chắn bóng cho sân bóng đá theo yêu cầu.

Cầu lông

Trụ cầu lông di động được chúng tôi sản xuất đa dạng theo tiêu chuẩn tập luyện hoặc thi đấu. Hơn nữa, các phụ kiện sân cầu lông như lưới cầu lông, thảm cầu lông, ghế trọng tài cầu lông, bảng tính điểm đều được chúng tôi thi công và lắp đặt toàn quốc. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Bóng chuyền

Cột bóng chuyền cố định, cột bóng chuyền di động, lưới bóng chuyền, ghế trọng tài bóng chuyền tất cả sản phẩm đều đúng tiêu chuẩn và được chúng tôi cung cấp với giá hợp lý. Hỗ trợ giao hàng khắp cả nước. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp banh bóng chuyền, phụ kiện bóng chuyền cho bãi biển. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Điền kinh

Chúng tôi cung cấp các phụ kiện, thiết bị cho đường chạy, dụng cụ cho tập luyện trên đường pitch, nhảy xa, nhảy cao. Ngoài ra chúng tôi còn thiết kế thi công bề mặt tập luyện cho các trường học, khu thể thao, nhà văn hóa. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng gửi email về chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Khán đài sân thể thao

Chúng tôi cung cấp, lắp đặt khán đài cho sân thể thao như bóng đá, bóng chuyền, tennis, điền kinh, sân vận động. Với chất liệu phù hợp với dụng cụ ngoài trời nên đảm bảo độ bền, chất lượng. Quý khách cần hỗ trợ để thi công khán đài phù hợp với sân thể thao của mình vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn chi tiết.

Thiết bị thể dục công viên

Dụng cụ thể thao dành cho công viên, chung cư, trường học, thiết bị thể thao ngoài trời chất lượng tốt cho công ty, resort để tập thể dục được chúng tôi cung cấp khắp cả nước với hàng luôn có sẵn và giao hàng nhanh chóng. Vật liệu là ống nhúng kẽm nóng, phi 140mm dày 4.0mm, các ống phụ đều là ống thép lớn và dày. Qui cách sản phẩm rõ ràng.

Bọc bảo vệ sân thể thao

Bọc bảo vệ trên sân thể thao, hồ bơi, trụ cột mái che, sân chơi trẻ em... nhằm tránh chấn thương cho vận động viên trong quá trình chơi, tập luyện, thi đấu. Bọc thường được lắp đặtcho các cột, trụ với chất liệu bạt vải từ Pháp, Đức được gia công chắc chắn cho tuổi thọ trên 15 năm ngoài trời. Thân thiện với môi trường và sức khỏe con người.

Bóng bàn

Chúng tôi cung cấp các khung bóng bàn được thiết kế và gia công chắc chắn. Mặt bóng bàn được làm từ những loại ván phù hợp với độ nảy bóng chính xác phù hợp để giải trí, tập luyện và thi đấu. Bàn bóng bàn, gọng, lưới, vợt và phụ kiện bóng bàn Topsports được chúng tôi cung cấp trên toàn quốc. Hãy liên hệ chúng tôi để có mức giá tốt nhất.

Thiết bị sân chơi trẻ em

Chúng tôi chuyên thi công mặt sân chơi cho trẻ em, cung cấp và lắp đặt thiết bị sân chơi cho trẻ em toàn quốc với giá cả canh tranh nhất. Ngoài ra, chúng tôi sản xuất thiết bị được lắp đặt tại công viên cho nhu cầu giải trí vui chơi của thanh thiếu niên và người lớn. Thú nhúng bằng gỗ ngoài trời là một trong những sản phẩm nổi bật của chúng tôi.

Lưới che chắn

Lưới chắn sân bóng rổ, lưới chắn sân bóng đá, lưới chắn sân tennis, lưới chắn sân golf và các loại lưới ngăn cách, vách ngăn cách di động được chúng tôi thi công và lắp đặt trên toàn quốc.Sản phẩm với chất lượng tốt và cho độ bền cao. Quý khách có nhu cầu về loại lưới phù hợp với sân thể thao của mình hãy liên hệ để được hỗ trợ tư vấn.

GYM

Mang đến khách hàng nhiều giải pháp Setup phòng gym chuyên nghiệp, với tiêu chí tiết kiệm tối ưu chi phí đầu tư và chất lượng kinh doanh phòng gym đạt chuẩn. Chúng tôi chuyên cung cấp đa dạng các thiết bị phòng GYM tùy theo nhu cầu khách hàng cần phòng gym tập luyện, đầu tư hay phòng gym chuyên nghiệp.

Thể thao dưới nước

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, dụng cụ của các môn thể thao dưới nước cho tập luyện và thi đấu. Chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Phù hợp với nhiều dối tượng khách hàng với mức giá phải chăng, nhiều loại phụ kiện khác nhau với chất lượng tốt. Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Môn thể thao

Chuyên cung cấp các loại dụng cụ tập thể thao trong nhà và ngoài trời bao gồm dụng cụ cho sân thể thao, thể thao đồng đội, thể thao dưới nước, thể thao cá nhân. Với thiết kế phù hợp với người Việt và chất liệu đảm bảo về chất lượng và sự an toàn sử dụng. Ngoài ra chúng tôi còn gia công thiết bị sân thể thao phù hợp tới từng loại sân thể thao.

Phụ kiện thể thao

Chuyên cung cấp các loại phụ kiện dành cho sân thể thao như sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân cầu lông..dành cho tập luyện và thi đấu. Với nhiều loại phụ kiện tập luyện khác nhau sẻ đáp ứng được nhu cầu tập luyện của người chơi. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chọn phụ kiện phù hợp.

Thiết bị thể thao TOPFIT

Dụng cụ, thiết bị tập thể dục thể thao ngoài trời TOPFIT dành cho công viên, chung cư, trường học, sân vườn, công ty, resort. Là dòng thiết bị chuyên nghiệp dành để tập luyện thể thao ngoài trời. Luôn có các thiết bị có thiết kế riêng đặt trưng và chất liệu phù hợp với từng khu vực tập luyện thể dục thể thao của quý khách.