Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Thi côn sơn sân cầu lông trong nhà hay ngoài trời mà TÍNH PHÚ QUÍ cung cấp là bề mặt sơn USA an toàn, chống trượt, giảm sốc và có thể được tùy chỉnh với nhà trường hoặc công ty với nhiều màu sắc và logo. Hệ thống này phù hợp cho các trường học Quốc tế, Trung tâm luyện tập. Sân cầu Lông với sàn nhựa hay bê tông là tốt cho sự duy chuyển.  Sơn sân cầu lông với sơn có Cao Su Plexipave, Decotruf, Laykote cho bề mặt êm, banh tưng lên chuẩn. 

cau long 04

Sơn sân cầu lông với 2 lớp sơn có Cao Su Chống nứt PLEXIPAVE USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SBR2005

Giá từ: 112.000đ

Sơn lại mặt sân cầu lông cũ. Thi công sơn sân cầu lông 2 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:

- Không bị lún, nứt, bong dộp.

- Vũng động không quá 3mm

- Hệ thống sơn chuyên sân cầu lông tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

Xem chi tiết ➤
cau long 01

Sơn sân cầu lông với 2 lớp sơn có Cao Su Chống nứt PLEXIPAVE USA trên nền Ciment

Mã sản phẩm: SCL2010

Giá từ: 122.000đ

Sơn lại mặt sân cầu lông cũ. Thi công sơn sân cầu lông 2 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền bê tông xi măng:

- Không bị lún, nứt, bong dộp. 

- Vũng động không quá 3mm

- Hệ thống sơn chuyên sân cầu lông tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

Xem chi tiết ➤
cau long 05

Sơn sân cầu lông với 3 lớp sơn có Cao Su Chống nứt PLEXIPAVE USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SCL2015

Giá từ: 138.000đ

Sơn lại mặt sân cầu lông cũ. Thi công sơn sân cầu lông 3 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:

- Không bị lún, nứt, bong dộp tương đối lớn

- Vũng đọng khoáng 3mm

- Hệ thống sơn chuyên sân cầu lông tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

Xem chi tiết ➤
san da nang 08 bong chuyen

Sơn sân cầu lông với 4 lớp sơn có Cao Su Chống nứt PLEXIPAVE USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SCL2020

Giá từ: 164.000đ

Sơn lại mặt sân cầu lông cũ. Thi công sơn sân cầu lông 4 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:

- Không bị lún, nứt, bong dộp tương đối lớn

- Vũng đọng trên 3mm

- Hệ thống sơn chuyên sân cầu lông tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

Xem chi tiết ➤
cau long 01

Sơn sân cầu lông với 5 lớp sơn có Cao Su Chống nứt PLEXIPAVE USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SCL2025

Giá từ: 188.000đ

Sơn lại mặt sân cầu lông cũ. Thi công sơn sân cầu lông 5 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:

- Không bị lún, nứt, bong dộp từ gốc bê tông ciment/nhựa

- Vũng đọng trên 3mm

- Hệ thống sơn chuyên sân cầu lông tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

Xem chi tiết ➤
san da nang 09

Sơn mới sân cầu lông với Sơn cao su chống nứt với 7 lớp Plexipave USA trên nền nhựa mới

Mã sản phẩm: SMCL2030

Giá từ: 227.000đ

Sơn trên nền mới làm với sơn có Cao Su chống nứt Plexipave USA được phổ biến rất rộng rãi trên thế giới và được ưa chuộng nhất vì có những lớp cao su:
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Áp dụng cho nền nhựa mới
- Có mẫu thực tế để kiểm tra chất lượng.

Xem chi tiết ➤
da nang cau long

Sơn mới sân cầu lông với Sơn cao su chống nứt với 7 lớp Plexipave USA trên nền bên tông ciment.

Mã sản phẩm: SMCL2035

Giá từ: 239.000đ

Sơn trên nền mới làm với sơn có Cao Su chống nứt Plexipave USA được phổ biến rất rộng rãi trên thế giới và được ưa chuộng nhất vì có những lớp cao su:
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Áp dụng cho nền bê tông xi măng

- Có mẫu thực tế để kiểm tra chất lượng.

Xem chi tiết ➤
bong chuyen 08

Sơn sân cầu lông với 2 lớp sơn Cao Su Chống Nứt DecoTuf USA

Mã sản phẩm: SCL2050

Giá từ: 118.000đ

- Sơn lại 02 lớp có Cao Su Chống Nứt DecoTurf USA

- Không bị lún, nứt, bong dộp. 

- Vũng động không quá 3mm

- Hệ thống sơn chuyên sân cầu lông tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

Xem chi tiết ➤
san da nang 07

Sơn sân cầu lông với 3 lớp sơn Cao Su Chống Nứt DecoTuf USA

Mã sản phẩm: SCL2055

Giá từ: 142.000đ

- Sơn lại 03 lớp có Cao Su Chống Nứt DecoTurf USA

- Không bị lún, nứt, bong dộp. 

- Vũng động khoảng 3mm

- Hệ thống sơn chuyên sân bóng rổ tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

Xem chi tiết ➤
san da nang 05

Sơn sân cầu lông với 4 lớp sơn Cao Su Chống Nứt DecoTuf USA

Mã sản phẩm: SCL 2060

Giá từ: 167.000đ

- Sơn lại 04 lớp có Cao Su Chống Nứt DecoTurf USA

- Bị lún, nứt, bong dộp nhiều nhưng không bị hư kết cấu kết dính với bê tông/nhựa

- Vũng động trên 3mm

- Hệ thống sơn chuyên sửa chữa và sơn lại sân bóng rổ, tạo banh tưng lên chuẩn và bước chạy chuyên nghiệp.

Xem chi tiết ➤
cau long 02

Sơn sân cầu lông với 5 lớp sơn Cao Su Chống Nứt DecoTuf USA

Mã sản phẩm: SCL 2070

Giá từ: 192.000đ

- Sơn lại 05 lớp có Cao Su Chống Nứt DecoTurf USA

- Nền sơn cũ bị lún, nứt, bong dộp. 

- Vũng động trên 3mm

- Ứng dụng cho sân cầu lông sơn lại.

- Hệ thống sơn chuyên dùng cho việc sữa chữa và sơn lại mặt sân cầu lông, tạo độ tưng banh và chạy trên sân cầu lông

Xem chi tiết ➤
cau long 04

Sơn sân cầu lông với 6 lớp sơn Cao Su Chống Nứt DecoTuf USA

Mã sản phẩm: SCL2080

Giá từ: 215.000đ

- Sơn lại 06 lớp có Cao Su Chống Nứt DecoTurf USA

- Nền sơn cũ bị lún, nứt, bong dộp. 

- Vũng động trên 3mm

- Ứng dụng cho sân cầu lông sơn lại.

- Hệ thống sơn chuyên dùng cho việc sữa chữa và sơn lại mặt sân cầu lông, tạo độ tưng banh và chạy trên sân cầu lông

Xem chi tiết ➤
san da nang 04

Sơn sân cầu lông với sơn cao su chống nứt với 7 lớp US DECOTURF trên nền nhựa mới.

Mã sản phẩm: SMCL 2090

Giá từ: 239.000đ

Sơn trên nền mới làm với sơn có Cao Su chống nứt Plexipave USA được phổ biến rất rộng rãi trên thế giới và được ưa chuộng nhất vì có những lớp cao su:
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Áp dụng cho nền nhựa mới

- Có mẫu thực tế để kiểm tra chất lượng.

Xem chi tiết ➤
san da nang 02

Thi công sân cầu lông STANDARD + 7 Lớp sơn có Cao Su US Plexipave + Nhựa

Mã sản phẩm: CL- PLEX 7-2210

Giá từ: 789.000đ

Xây 01 sân bóng rổ mới bao gồm:

- Nền hạ 20cm cos 00 

- Nhựa Nóng 5cm Việt Nam

- 7 lớp sơn có cao su chống nứt Plexipave (Plexichrome) USA

- Trụ bóng rổ TopSports

- Nhận thi công khu vực Miền Bắc, Miền Trung

Xem chi tiết ➤
san da nang 03

Xây sân cầu lông STANDARD + 7 Lớp sơn có Cao Su US Plexipave + Bê Tông Xi Măng

Mã sản phẩm: XCL2400

Giá từ: 812.000đ

Xây 01 sân cầu lông mới bao gồm:

- Nền hạ 20cm cos 00 

- Nền bê tông cốt thép dày TB 8cm

- 7 lớp sơn có cao su chống nứt Plexipave (Plexichrome) USA

- Trụ cầu lông TopSports

- Nhận thi công Miền Bắc và Miền Trung

Xem chi tiết ➤
cau long 03

Thi công mới sân cầu lông cao cấp CHAMPION

Mã sản phẩm: XCL-2450

Giá từ: 948.000đ

Xây sân cầu lông cao cấp với sơn Cao Su là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay:

- Nền hạ Cos TB 20cm

- Nhựa đường dày 5cm

- Sơn 9 lớp có cao su

- Trụ cầu lông TopSports

- Nhận thi công Miền Bắc và Miền Trung

- Phù hợp cho các trường học Quốc Tế

Xem chi tiết ➤

Mặt sân có sơn Cao Su Polyurathane

Thi công mới sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông hoặc chỉ sơn mặt sân bóng rổ, sân bóng chuyền, cầu lông với Sơn Cao Su PU Chống Nứt là tiết kiệm và được nhiều người ưu chuộng hiện nay. Đây là loại mặt sơn thể thao tốt cho ngoài trời cũng như trong nhà cho độ bền cao và dễ dàng vệ sinh. Chúng tôi sử

Mặt sân lắp ráp trong nhà & ngoài trời

PQ Court® là mặt sân thể thao được chơi quanh năm với độ bền trên 15 năm, chúng tôi nhập vật liệu từ các nhà sản xuất sàn modular nổi tiếng thế giới. Với 30 năm kinh nghiệm thi công cho thấy chất lượng và độ bền của sản phẩm này.

Mặt sân cao su dày từ 5,0mm trở lên

Từ bề mặt đường chạy, điền kinh, đường pitch, đến sân chơi trẻ em và nhiều hơn nữa,.. Tennis PQ cung cấp với kỹ thuật tiên tiến cùng với chất liệu cao su tổng hợp được nhập từ Châu Âu và Mỹ sẽ làm trò chơi của bạn thêm hấp dẫn, thoải mái, và đôi chân không mệt mỏi.

Mặt sân thảm và gỗ

PQ Sports 467, thảm vinyl đáp ứng yêu cầu thể thao đa năng. Có sẵn một sự lựa chọn về màu sắc, kể cả màu gỗ maple, PQ Sports 467 được thiết kế để thực hiện một cách an toàn và hiệu quả 'đa năng' cho các loại sân thể thao trong nhà. Thảm sàn vinyl hiệu suất cao.
Slide background

Thiết bị thể thao

All rights reserved by sanbongro.com.vn

Bóng rổ

Chúng tôi chuyên lắp đặt và cung cấp trụ bóng rổ, bảng bóng rổ, vành bóng rổ, banh bóng rổ, phụ kiện bóng rổ đúng theo tiêu chuẩn kích thước quốc tế. Hãy gọi chúng tôi cho dù bạn cần 1 bảng bóng rổ chuyên nghiệp hay chỉ cần một bảng rổ đơn giản để con em tập luyện. Chúng tôi luôn cam kết giá tốt và giao hàng toàn quốc.

Bóng đá

Chuyên cung cấp vật liệu với kích thước khác nhau. Khung thành bóng đá cao 2 mét, lưới bóng đá với sợi nhập từ Châu Âu cho sân bóng đá 5 người, 7 người, 11 người và World Cup kể cả dành cho trẻ em đều tìm thấy ở chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn thi công lắp đặt khán đài, ghế ngồi, lưới chắn bóng cho sân bóng đá theo yêu cầu.

Cầu lông

Trụ cầu lông di động được chúng tôi sản xuất đa dạng theo tiêu chuẩn tập luyện hoặc thi đấu. Hơn nữa, các phụ kiện sân cầu lông như lưới cầu lông, thảm cầu lông, ghế trọng tài cầu lông, bảng tính điểm đều được chúng tôi thi công và lắp đặt toàn quốc. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Bóng chuyền

Cột bóng chuyền cố định, cột bóng chuyền di động, lưới bóng chuyền, ghế trọng tài bóng chuyền tất cả sản phẩm đều đúng tiêu chuẩn và được chúng tôi cung cấp với giá hợp lý. Hỗ trợ giao hàng khắp cả nước. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp banh bóng chuyền, phụ kiện bóng chuyền cho bãi biển. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Điền kinh

Chúng tôi cung cấp các phụ kiện, thiết bị cho đường chạy, dụng cụ cho tập luyện trên đường pitch, nhảy xa, nhảy cao. Ngoài ra chúng tôi còn thiết kế thi công bề mặt tập luyện cho các trường học, khu thể thao, nhà văn hóa. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng gửi email về chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Khán đài cho sân thể thao

Chúng tôi cung cấp, lắp đặt khán đài cho sân thể thao như bóng đá, bóng chuyền, tennis, điền kinh, sân vận động. Với chất liệu phù hợp với dụng cụ ngoài trời nên đảm bảo độ bền, chất lượng. Quý khách cần hỗ trợ để thi công khán đài phù hợp với sân thể thao của mình vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn chi tiết.

Thiết bị thể dục công viên

Dụng cụ thể thao dành cho công viên, chung cư, trường học, thiết bị thể thao ngoài trời chất lượng tốt cho công ty, resort để tập thể dục được chúng tôi cung cấp khắp cả nước với hàng luôn có sẵn và giao hàng nhanh chóng. Vật liệu là ống nhúng kẽm nóng, phi 140mm dày 4.0mm, các ống phụ đều là ống thép lớn và dày. Qui cách sản phẩm rõ ràng.

Bọc bảo vệ sân thể thao

Bọc bảo vệ trên sân thể thao, hồ bơi, trụ cột mái che, sân chơi trẻ em... nhằm tránh chấn thương cho vận động viên trong quá trình chơi, tập luyện, thi đấu. Bọc thường được lắp đặtcho các cột, trụ với chất liệu bạt vải từ Pháp, Đức được gia công chắc chắn cho tuổi thọ trên 15 năm ngoài trời. Thân thiện với môi trường và sức khỏe con người.

Bóng bàn

Chúng tôi cung cấp các khung bóng bàn được thiết kế và gia công chắc chắn. Mặt bóng bàn được làm từ những loại ván phù hợp với độ nảy bóng chính xác phù hợp để giải trí, tập luyện và thi đấu. Bàn bóng bàn, gọng, lưới, vợt và phụ kiện bóng bàn Topsports được chúng tôi cung cấp trên toàn quốc. Hãy liên hệ chúng tôi để có mức giá tốt nhất.

Thiết bị sân chơi trẻ em

Chúng tôi chuyên thi công mặt sân chơi cho trẻ em, cung cấp và lắp đặt thiết bị sân chơi cho trẻ em toàn quốc với giá cả canh tranh nhất. Ngoài ra, chúng tôi sản xuất thiết bị được lắp đặt tại công viên cho nhu cầu giải trí vui chơi của thanh thiếu niên và người lớn. Thú nhúng bằng gỗ ngoài trời là một trong những sản phẩm nổi bật của chúng tôi.

Lưới che chắn

Lưới chắn sân bóng rổ, lưới chắn sân bóng đá, lưới chắn sân tennis, lưới chắn sân golf và các loại lưới ngăn cách, vách ngăn cách di động được chúng tôi thi công và lắp đặt trên toàn quốc.Sản phẩm với chất lượng tốt và cho độ bền cao. Quý khách có nhu cầu về loại lưới phù hợp với sân thể thao của mình hãy liên hệ để được hỗ trợ tư vấn.

GYM

Mang đến khách hàng nhiều giải pháp Setup phòng gym chuyên nghiệp, với tiêu chí tiết kiệm tối ưu chi phí đầu tư và chất lượng kinh doanh phòng gym đạt chuẩn. Chúng tôi chuyên cung cấp đa dạng các thiết bị phòng GYM tùy theo nhu cầu khách hàng cần phòng gym tập luyện, đầu tư hay phòng gym chuyên nghiệp.

Thể thao dưới nước

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, dụng cụ của các môn thể thao dưới nước cho tập luyện và thi đấu. Chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Phù hợp với nhiều dối tượng khách hàng với mức giá phải chăng, nhiều loại phụ kiện khác nhau với chất lượng tốt. Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Môn thể thao

Chuyên cung cấp các loại dụng cụ tập thể thao trong nhà và ngoài trời bao gồm dụng cụ cho sân thể thao, thể thao đồng đội, thể thao dưới nước, thể thao cá nhân. Với thiết kế phù hợp với người Việt và chất liệu đảm bảo về chất lượng và sự an toàn sử dụng. Ngoài ra chúng tôi còn gia công thiết bị sân thể thao phù hợp tới từng loại sân thể thao.

Phụ kiện thể thao

Chuyên cung cấp các loại phụ kiện dành cho sân thể thao như sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân cầu lông..dành cho tập luyện và thi đấu. Với nhiều loại phụ kiện tập luyện khác nhau sẻ đáp ứng được nhu cầu tập luyện của người chơi. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chọn phụ kiện phù hợp.

Thiết bị thể thao TOPFIT

Dụng cụ, thiết bị tập thể dục thể thao ngoài trời TOPFIT dành cho công viên, chung cư, trường học, sân vườn, công ty, resort. Là dòng thiết bị chuyên nghiệp dành để tập luyện thể thao ngoài trời. Luôn có các thiết bị có thiết kế riêng đặt trưng và chất liệu phù hợp với từng khu vực tập luyện thể dục thể thao của quý khách.